Mammalia

Crossarchus platycephalus eld med platt huvud

Läs om Crossarchus platycephalus (platthuvud kusimanse) på Animal Agents

Läs Mer

Crocuta crocutaspotted hyena

Läs om Crocuta crocuta (fläckig hyena) på Animal Agents

Läs Mer

Cryptomys hottentotus Afrikansk mullvadsråtta

Läs om Cryptomys hottentotus (afrikansk mullvadsråtta) på Animal Agents

Läs Mer

Cryptomys damarensisDamara mullvad råtta

Läs om Cryptomys damarensis (Damara mullvad råtta) på Animal Agents

Läs Mer

Ctenodactylus gundigundi

Läs om Ctenodactylus gundi (gundi) på Animal Agents

Läs Mer

Ctenomys haigiHaigs tuco-tuco

Läs om Ctenomys haigi (Haigs tuco-tuco) på Animal Agents

Läs Mer

Ctenomys talarumTalas tuco-tuco

Läs om Ctenomys talarum (Talas tuco-tuco) på Animal Agents

Läs Mer

Cryptotis parvaleast shrew

Läs om Cryptotis parva (minst shrew) på Animal Agents

Läs Mer

Ctenomys rionegrensis Rio Negro tuco-tuco

Läs om Ctenomys rionegrensis (Rio Negro tuco-tuco) på Animal Agents

Läs Mer

Ctenomyidaetuco-tucos

Läs om Ctenomyidae (tuco-tucos) på Animal Agents

Läs Mer

Cryptoprocta feroxfossa

Läs om Cryptoprocta ferox (fossa) på Animal Agents

Läs Mer

Cuniculus taczanowskiimountain paca

Läs om Cuniculus taczanowskii (berget paca) på Animal Agents

Läs Mer

Cuniculus pacalowland paca (även: paca)

Läs om Cuniculus paca (låglandspaca) på Animal Agents

Läs Mer

Cuon alpinusdhole

Läs om Cuon alpinus (dhole) på Animal Agents

Läs Mer

Cyclopes didactylussilky myrsötare

Läs om Cyclopes didactylus (silkeslen myrsötare) på Animal Agents

Läs Mer

Cynogale bennettiiotter civet

Läs om Cynogale bennettii (utter civet) på Animal Agents

Läs Mer

Cynocephalus volans Filippinsk flygande lemur

Läs om Cynocephalus volans (filippinsk flygande lemur) på Animal Agents

Läs Mer

Cynomys gunnisoniGunnisons präriehund

Läs om Cynomys gunnisoni (Gunnisons präriehund) på Animal Agents

Läs Mer

Cynomys parvidensUtah präriehund

Läs om Cynomys parvidens (Utah präriehund) på Animal Agents

Läs Mer

Cynictis penicillatayellow mangoose

Läs om Cynictis penicillata (gul mangust) på Animal Agents

Läs Mer